966 40 65 53- Carrer Carretera, 35B, 03788 Beniaia info@valldegallinera.es

Les fonts més importants

• La fonteta del Poble de Benirrama. Situada a escassos 300 m. de Benirrama.
• La font de la Mata de Benirrama. A 1.5 km. de Benirrama.
• La font de Benimarsoc: a 1.3 km. de Benirrama.
• La font de l’Alcúdia. a 1.5 km. de Benialí.
• La font i el llavador de Benialí. Situada al casc urbà de Benialí.
• La font i el llavador de Benissivà. Situada a escassos 100 m. del barri de la font de Benitaia.
• La font de Baix de la Carroja. Situada al casc urbà de la Carroja.
• La font del Dalt de la Carroja. Situada a 100 m. de la Carroja.
• La font d’EnPere. Situada a 1.3 km. de la Carroja, en el camí del mateix nom.
• La font de l’Orenga. Situada al camí del mateix nom a 800 m. d’Alpatró.
• La font Vella d’Alpatró. Adjacent a la CV-700 a 400 metres. d’Alpatró.
• La font d’Alpatró. Situada davant la seva església.
• La font i el llavador d’Alpatró. A l’eixidad’Alpatróhacia Llombai i Benissili.
• La font i el llavador de Llombai. Al final del nucli urbà.
• La font i el llavador de Benissili: Situada al casc urbà.
• La font Vella de Benissili. Situada a 400 m. de Benissili, al llit del riu Gallinera.
• La font de la Mata de Benissili. Situada a 1.5 km. de Benissili.
• La font del Castell de Benissili. Situada a 200 m. al sud del castell de Benissili.
Aumentar tamaño
Contraste
Share This