966 40 65 53- Carrer Carretera, 35B, 03788 Beniaia info@valldegallinera.es

Per part de l’equip de govern i equip redactor es realitzarà una exposició i explicació del Pla General d’Ordenació Urbana, que va ser aprovat per acord plenari de data 26 de juliol de 2018, i que es troba en tramit d’exposició pública.

La reunió tindrà lloc el dia 6 de setembre a les 19:30 hores a les dependéncies municipal.

Aumentar tamaño
Contraste
Share This